top of page

LATEST NEWS

FROM OUR ORCHESTRA

December 22nd 2020

Nadolig Rhithwir

'It's Virtually Christmas'

Image-empty-state.png

Roedd y Gerddorfa Ieuenctid yn falch o fod yn rhan o gyngerdd ar lein a baratowyd gan ddisgyblion a staff Gwasanaeth Cerdd Dinas Caerdydd a Bro Morgannwg.

The Youth Orchestra was proud to be part of 'It's Virtually Christmas', an online concert given by pupils and staff of the Cardiff County and Vale of Glamorgan Music Service.

December 2020

Hannah, Mared & Lleucu’s wonderful lockdown performance.

Image-empty-state.png

Perfformiad hyfryd o ‘Anfonaf Angel’ yn ystod y cyfnod clo.

A lovely arrangement of ‘Anfonaf Angel’

December 2020

Perfformiad rhithwir Jacques o “A Christmas Song”

Jacques’s virtual performance of ‘A Christmas Song’

Image-empty-state.png

May 17th 2020

Roedd y staff hefyd yn awyddus i gymryd rhan yn y “Bake off”!

Staff Virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

Image-empty-state.png

Dyfalwch pwy oedd y “Pencampwr Pobi” yn eu plith!!!!

Who was crowned our star ‘STAFF’ baker?!!!!!

June 6 2020

Pobi bisgedi yn ystod y cyfnod clo!

Virtual Biscuit / Cookie ‘Bake Off’ during lockdown!

Image-empty-state.png

Bu’r aelodau presennol a chyn aelodau yn brysur iawn wrth baratoi ar gyfer ”Bake off” rhithwir yn ystod y cyfnod clo!

Past and present members were busy doing a virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

May 23rd 2020

Pobi brownis yn ystod y cyfnod clo!

Virtual Brownie ‘Bake Off’ during lockdown!

Image-empty-state.png

Bu’r aelodau presennol a chyn aelodau yn brysur iawn wrth baratoi ar gyfer ”Bake off” rhithwir yn ystod y cyfnod clo!

Past and present members were busy doing a virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

April 23rd 2020

Pobi Cacen Gaws rhithwir yn ystod y cyfnod clo!

Virtual Cheesecake ‘Bake Off’ during lockdown!

Image-empty-state.png

Bu’r aelodau presennol a chyn aelodau yn brysur iawn wrth baratoi ar gyfer ”Bake off” rhithwir yn ystod y cyfnod clo!

Past and present members were busy doing a virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

May 12th 2020

Rhith "Bake Off" yn ystod y cyfnod clo!

Virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

Image-empty-state.png

Bu’r aelodau presennol a chyn aelodau yn brysur iawn wrth baratoi ar gyfer ”Bake off” rhithwir yn ystod y cyfnod clo!

Past and present members were busy doing a virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

November 14th 2020

Y Gerddorfa Ieuenctid yn fyw! Swigod Nadolig! Chweched Dosbarth Cardiff High

Youth Orchestra Live! Christmas Bubbles! Cardiff High School.

Image-empty-state.png

Chweched Dosbarth Cardiff High

Cardiff High School 6th form musicians

November 27th 2020

Y Gerddorfa Ieuenctid yn fyw! Swigod Nadolig! Cathedral School, Llandaf

Youth Orchestra Live! Christmas Bubbles! Cathedral School, Llandaff

Image-empty-state.png

Cathedral School, Llandaf

Cathedral School, Llandaff

November 21st 2020

Y Gerddorfa Ieuenctid yn fyw! Swigod Nadolig! Chweched Dosbarth Coleg St John

Youth Orchestra Live! Christmas Bubbles! St John's College

Image-empty-state.png

Chweched Dosbarth Coleg St John

St John's College 6th form

December 5th 2020

Cerddorfa Ieuenctid yn Fyw! Swigod Nadolig! Chweched Dosbarth Ysgol Stanwell

Youth Orchestra Live! Christmas Bubbles! Stanwell School 6th form.

Image-empty-state.png

Yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr, buom yn ffodus i berfformio cerddoriaeth yr ŵyl, gan gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol ac o fewn swigod ysgol.

During the months of November & December, we were lucky enough to play festive live music, socially distanced and within school bubbles.

bottom of page