top of page

Virtual Biscuit / Cookie ‘Bake Off’ during lockdown!

IMG-32.jpeg

June 6 2020

Past and present members were busy doing a virtual ‘Bake Off’ during lockdown!

Past and present members were busy doing a virtual ‘Bake Off’ during lockdown! Entries were posted on the members’ Facebook page and voting for the star baker began! Lleucu, Hanna, Branwen, Mared & Becca.

Pobi bisgedi yn ystod y cyfnod clo!

Bu’r aelodau presennol a chyn aelodau yn brysur iawn wrth baratoi ar gyfer ”Bake off” rhithwir yn ystod y cyfnod clo!

Bu’r aelodau presennol a chyn aelodau yn brysur iawn wrth baratoi ar gyfer ”Bake off” rhithwir yn ystod y cyfnod clo! Cyhoeddwyd yr ymdrechion ar dudalen gweplyfr yr aelodau a chafwyd pleidleisio brwd!! Lleucu, Hanna, Branwen, Mared a Becca.

bottom of page