top of page

Youth Orchestra Live! Christmas Bubbles! Stanwell School 6th form.

IMG-32.jpeg

December 5th 2020

During the months of November & December, we were lucky enough to play festive live music, socially distanced and within school bubbles.

During the months of November & December, we were lucky enough to play festive live music, socially distanced and within school bubbles. We had several fantastic evenings performing Christmas music with the 6th form musicians of Cardiff High School, Stanwell School 6th form, St John's College 6th form and pupils from the Cathedral School, Llandaff

It was wonderful to see some orchestra members for the first time since March. Thank you so much for your support and thanks to the Music Service and Youth Services for filming and recording the sessions.
Click on the link to hear them perform.

Cerddorfa Ieuenctid yn Fyw! Swigod Nadolig! Chweched Dosbarth Ysgol Stanwell

Yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr, buom yn ffodus i berfformio cerddoriaeth yr ŵyl, gan gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol ac o fewn swigod ysgol.

Yn ystod misoedd Tachwedd a Rhagfyr, buom yn ffodus i berfformio cerddoriaeth yr ŵyl, gan gadw at reolau ymbellhau cymdeithasol ac o fewn swigod ysgol. Cafwyd sawl noswaith arbennig yng nghwmni cerddorion o chweched dosbarth Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Stanwell, Coleg Sant Ioan yn ogystal â
disgyblion Ysgol y Gadeirlan, Llandaf.
Roedd yn brofiad calonogol gweld rhai aelodau am y tro cyntaf ers mis Mawrth. Diolch o galon am eich cefnogaeth a diolch i’r Gwasanaethau Cerdd a Ieuenctid am recordio a ffilmio’r sesiynau.

Cliciwch y ddolen i glywed y perfformiad
https://fb.watch/5wM9BEpNMV/

bottom of page